Vi vill bidra till ett grönare samhälle, där både människans och jordens välmående är viktigt.

Gröna Sköna

Det finns två saker som är väldigt viktiga för oss på Gröna Sköna. Människans välmående och så även jordens. För oss är helheten självklar. Allt hör ihop och förtjänar sin respekt. Vi tänker holistiskt och försöker att jobba så hållbart och naturligt som möjligt, både vad gäller ditt välbefinnande och miljön.

De produkter vi säljer och använder i våra behandlingar har vi valt med omsorg och innehåller endast naturliga ingredienser som tar hänsyn till både din hälsa och vår miljö.

Hos oss är alla välkomna!